Webdesign a tvorba WWW
Internetové aplikácie
Grafické práce
Redakčný systém
Správa stránok
Copywriting

WEB ktorý zaujme, WEB ktorý predá

Web stránky donedávna slúžili len na informovanie zákazníkov. Dnes sú však súčasťou každej úspešnej marketingovej stratégie a nástrojom na prilákanie potenciálnych zákazníkov. Prezentácia na webe ako marketingový produkt, tak preukázateľným spôsobom dosiahne podporu predaja na internete ako aj v kamennom obchode.

Našim cieľom je tvorba web stránok, ktoré efektívne spájajú na prvý pohľad pekný design a funkčnosť webu. » viac


Úspechom každého projektu je zvýšenie zisku.

Postup pri realizácii projektov

01. Úvodná konzultácia s klientom
Definícia cieľov, grafické a technické požiadavky na stránku.
02. Návrh riešenia a predbežná cenová ponuka
Vypracovanie možných riešení a cenovej kalkulácie.
03. Podpis zmluvy
Po vzájomnej dohode s klientom o zvolenom riešení a odsúhlasení platobných podmienok sa pristupuje k podpisu zmluvy a úhrade zálohy.
04. Grafický návrh
Po prijatí všetkých potrebných materiálov a podkladov od klienta (logo spoločnosti, katalógy, texty,..., a pod.) sa začne realizovať design daného projektu.
05. Schvaľovanie návrhu
Klientovi je predložený grafický návrh na odsúhlasenie.
06. Technická realizácia projektu
Kódovanie designu, v prípade potreby implementácia redakčného systému (CMS) a prídavných aplikácií.
07. Copywriting
Úprava, korektúry (štylistické, gramatické) požadovaného obsahu, tvorba reklamných textov a umiestnenie obsahu na stránke.
08. Testovanie a výstupná kontrola
Optimalizácia pre prehliadače (korektné zobrazovanie) a kontrola funkčnosti.
09. SEO optimalizácie
Definícia kľúčových slov, pridávanie stránky do vyhľadávačov a katalógov.
10. Fakturácia a spustenie stránky
Po uhradení celkovej sumy bude Váš projekt obratom spustený.